Plik do pobrania – Regulamin-UltraKotlina.pdf

Deklaracja – Deklaracja-UltraKotlina2021.pdf (należy dostarczyć wydrukowaną i podpisaną przy odbiorze pakietu)

Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice

biuro@ultrakotlina.pl

Kierownik zawodów: Marta Lipnicka
Sędzia główny: Paweł Wiśniewski
Szef biura zawodów: Maciej Koziński

UK180:

 • start 09.10.2021, godzina 1.00, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice
 • limit czasu: 44 h

UK140:

 • start 09.10.2021, godzina 6:00, Szklarska Poręba (dolna stacja wyciągu na Szrenicę)
 • limit czasu: 30 h

UK80:

 • start 09.10.2021, godzina 3:00, Janowice Wielkie, Park Zielona Dolina
 • limit czasu: 15 h

UK50:

 • start 09.10.2021, godzina 9:00, Galeria Sudecka, Al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
 • limit czasu: 10 h

UK30:

 • start 10.10.2021, godzina 10.00, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice
 • limit czasu: 6 h

UK Sztafeta:

 • start 09.10.2021, godzina 6:00, Szklarska Poręba (dolna stacja wyciągu na Szrenicę)
 • limit czasu: 23 h

Meta dla wszystkich dystansów znajduje się w Szklarskiej Porębie (dolna stacja wyciągu na Szrenicę).

Szałas Żywiecki, ul. Urocza 4A, 58-580 Szklarska Poręba:

 • 08.10.2021 od 16:00 do 20:00 (wszystkie dystanse)
 • 09.10.2021 od 05:00 do 05:45 (UK140 i UK Sztafeta)
 • 09.10.2021 od 18:00 do 20:00 (UK30)

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice:

 • 09.10.2021 od 00:00 do 00:45 (UK180)
 • 10.10.2021 od 08:00 do 9:45 (UK30)

Park Zielona Dolina, ul. 1 Maja, 58-520 Janowice Wielkie:

 • 09.10.2021 od 02:00 do 02:45 (UK80)

Galeria Sudecka, Al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra:

 • 09.10.2021 od 08:00 do 08:45 (UK50)

Uczestnicy otrzymają komunikat techniczny około tydzień przed zawodami.

 • Akceptując regulamin i biorąc udział w wydarzeniu UltraKotlina uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:
  • Nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny lub otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
  • Jego/jej stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu.
 • Będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia.
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu UltraKotlina w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start, meta, punkt gastronomiczny przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref.

Start i meta:

 • Nadzór nad tymi strefami obejmuje ekipa organizatorów oraz wolontariuszy, którzy będą dbać o to aby w w/w strefach nie przebywało więcej niż 250 uczestników. Za powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.
 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi tj. organizatorów i wolontariuszy.
 • W tych strefach mogą się znajdować tylko uczestnicy oraz ekipa organizatora.

Trasa: 

 • Trasa będzie oznakowana białą (z odblaskami) taśmą z logo UltraKotliny.
 • Trasa biegnie najważniejszymi pasmami górskimi otaczającymi Kotlinę Jeleniogórską. Bieg ma charakter ultramaratonu górskiego.
 • Przebieg trasy jest zaznaczony na mapie, którą każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym. Ślad GPX będzie do pobrania na stronie www.ultrakotlina.pl minimum 2 tygodnie przed zawodami.

Dystans i przewyższenie:

 • UK180 - dystans 181 km, przewyższenie 6923 m
 • UK140 - dystans 140 km, przewyższenie 5484 m
 • UK80 - dystans 179 km, przewyższenie 2889 m
 • UK50 - dystans 56 km, przewyższenie 2118 m
 • UK30 - dystans 34 km, przewyższenie 1309 m
 • UK Sztafeta- 140 km (zmiana 1. - 43 km, zmiana 2. - 18 km, zmiana 3. - 40 km, zmiana 4. - 39 km), przewyższenie 5484 m

Punkty kontrolne:

 • Uczestnik ma obowiązek podać swój numer startowy sędziom na punktach kontrolnych.
 • Przed wejściem na punkt każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji będą zapewnione przez organizatora).
 • Na punktach obowiązuje zakaz przebywania kibiców.
 • Weryfikacja poprawności przebiegu trasy odbywa się poprzez potwierdzanie obecności na kolejnych punktach kontrolnych. Za brak potwierdzenia punktu kontrolnego na listach wypełnianych przez sędziów nakładana będzie kara dyskwalifikacji uczestnika.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, tel. 690 980 855.
 • Support dozwolony jest w wyłącznie w okolicy punktów kontrolnych (należy zachować dystans ok. 50 m od punktu). Pomaganie uczestnikowi przez osoby trzecie na trasie będzie skutkowało dyskwalifikacją. „Zającowanie” jest zabronione.

  Przepak:

  Uczestnicy UK140 i UK180 będą mieli prawo do skorzystania z przepaku. Przepak w postaci zamkniętego pakunku będzie można zostawić w biurze zawodów w godzinach jego pracy, a udostępniony będzie uczestnikom na:

  • UK180 - PK3 Huta (42 km) i PK9 Góra Szybowcowa (129 km)
  • UK140 - PK7 Janowice Wielkie (61 km)

  Wielkość pakunku nie może przekroczyć 40 litrów na osobę. Worki na przepak będą dostępne dla uczestników w biurze zawodów.

  Depozyt:

  Depozyt jest dostępny dla wszystkich uczestników. Można go zostawić i odebrać (w Szklarskiej Porębie) w biurze zawodów w godzinach jego pracy.

  UK180:

  Na ukończenie trasy uczestnicy mają 44 godziny. O godzinie 21.00 w niedzielę 10.10.2021 trasa zostaje zamknięta. Na trasie będzie 12 punktów z pomiarem czasu, przekąskami i napojami (co około 20 km).

  Punkt - data i godzina zamknięcia - odległość od startu:

  • PK3 Huta - 09.10.2021 / 10:00 (9h) - 42 km
  • PK6 Przełęcz Kowarska - 09.10.2021 / 20:00 (19h) - 84 km
  • PK7 Janowice Wielkie - 10.10.2021 / 01:00 (24h) - 102 km
  • PK10 Goduszyn- 10.10.2021 / 12:00 (35h) - 142 km

  UK140:

  Na ukończenie trasy uczestnicy mają 30 godzin. O godzinie 12.00 w niedzielę 10.10.2021 trasa zostaje zamknięta. Na trasie będzie 9 punktów z pomiarem czasu, przekąskami i napojami (co około 20 km).

  Punkt - data i godzina zamknięcia - odległość od startu:

  • PK6 Przełęcz Kowarska - 09.10.2021 / 14.00 (8h) - 43 km
  • PK7 Janowice Wielkie - 09.10.2021 / 18.00 (12h)  - 61 km
  • PK10 Goduszyn - 10.10.2021 / 3.00 (21h) - 101 km

  UK80:

  Na ukończenie trasy uczestnicy mają 15 godzin. O godzinie 18.00 w sobotę 09.10.2021 trasa zostaje zamknięta. Na trasie będzie 5 punktów z pomiarem czasu, przekąskami i napojami (co około 20 km).

  Punkt - data i godzina zamknięcia - odległość od startu:

  • PK10 Goduszyn – 9.10.2021 / 11:00 (8h) - 40 km

  UK50:

  Na ukończenie trasy uczestnicy mają 10 godzin. O godzinie 19.00 w sobotę 09.10.2021 trasa zostaje zamknięta. Na trasie będą 3 punkty z pomiarem czasu, przekąskami i napojami (co około 15 km).

  Punkt - data i godzina zamknięcia - odległość od startu:

  • PK11 Górzyniec - 9.10.2021 / 14:00 - 31 km

  UK30:

  Na ukończenie trasy uczestnicy mają 6 godzin. O godzinie 16.00 w niedzielę 10.10.2021 trasa zostaje zamknięta. Na trasie będą 2 punkty z pomiarem czasu, przekąskami i napojami (co około 12 km).

  Punkt - data i godzina zamknięcia - odległość od startu:

  • PK A Zakręt Śmierci - 10.10.2021 / 12.00 (2h) - 12km
  • PK B Jakuszyce  - 10.10.2021 / 15.00 (5h) - 24km

  UK Sztafeta:

  Na ukończenie trasy uczestnicy mają 23 godziny. O godzinie 05.00 w niedzielę 10.10.2021 trasa zostaje zamknięta. Na każdej zmianie będzie 1 do 2 punktów z pomiarem czasu, przekąskami i napojami.

  Zmiana - strefa zmian - data i godzina zamknięcia - odległość od startu:

  • Zmiana 1. - PK6 Przełęcz Kowarska  - 09.10.2021 / 13.00 (7h) - 43km
  • Zmiana 2. - PK7 Janowice Wielkie  - 09.10.2021 / 16.00 (3h) - 18 km
  • Zmiana 3. - PK10 Goduszyn - 09.10.2021 / 22.00 (6h) - 40 km
  • Zmiana 4. - Meta - 10.10.2021 / 22.00 (6h) - 39 km

  Przybycie uczestnika na punkt kontrolny po jego zamknięciu oznacza nie zmieszczenie się w limicie czasu. Taki uczestnik przestaje być uczestnikiem UltraKotliny i nie będzie sklasyfikowany. Organizatorzy zrzekają się odpowiedzialności za uczestnika, który będzie kontynuował bieg.

  Szczegółowe rozmieszczenie i wyposażenie punktów będzie podane w komunikacie technicznym.

  Na trasie będą też Punkty Kontrolne Ukryte, w postaci zespołów dwuosobowych. Na tych punktach jest weryfikowana jedynie obecność uczestników na trasie (brak wyżywienia i pomiaru czasu).

  Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu poprzez chipy dostarczone przez organizatora, które muszą być przyczepione przez uczestnika wyłącznie do buta oraz przez aplikację obsługiwaną przez sędziów. Numer startowy musi być przymocowany z przodu w widocznym miejscu.

  W zawodach udział mogą brać wyłącznie osoby które spełnią następujące kryteria:

  • W dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat.
  • Dokonają zgłoszenia przez formularz internetowy i wniosą opłatę startową.
  • Podczas rejestracji w biurze zawodów podpiszą zapoznanie się i akceptację regulaminu. Podpisanie akceptacji regulaminu podczas rejestracji oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
  • W dniu startu przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w tego typu imprezie sportowej (zalecamy zaświadczenie do lekarza).
  • Będą posiadali obowiązkowe wyposażenie (wyposażenie może być kontrolowane wyrywkowo w strefie startu, a także na trasie zawodów).

  Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.ultrakotlina.pl od 31.01.2021 roku od 12:00. Zapisy zostaną zamknięte w momencie wyczerpania limitu zapisanych i opłaconych uczestników.

  Opłata startowa od 24.01.2021 do 31.05.2021:

  • UK180 - 375 PLN
  • UK140 - 270 PLN
  • UK80 - 180 PLN
  • UK50 - 150 PLN
  • UK30 - 120 PLN
  • UK Sztafeta - 350 PLN per Zespół

  Opłata startowa od 01.06.2021 do 30.09.2021:

  • UK180 - 400 PLN
  • UK140 - 290 PLN
  • UK80 - 230 PLN
  • UK50 - 180 PLN
  • UK30 - 140 PLN
  • UK Sztafeta - 400 PLN per Zespół

  Opłata startowa wniesiona później lub w przeddzień zawodów (w biurze zawodów tylko gotówką):

  • UK180 - 425 PLN
  • UK140 - 310 PLN
  • UK80 - 270 PLN
  • UK50 - 200 PLN
  • UK30 - 160 PLN
  • UK Sztafeta - 500 PLN per Zespół

  Limit uczestników:

  • UK180 - 170
  • UK140 - 300
  • UK80 - 300
  • UK50 - 400
  • UK30 - 400
  • UK Sztafeta - 30 Zespółów

  Płatności z polskiego konta bankowego przyjmowane będą poprzez formularz zapisów drogą elektroniczną za pośrednictwem Blue Media lub w biurze zawodów w godzinach pracy biura.

  Dla przelewów zagranicznych kwotę należy wpłacać na konto:

  Santander Bank Polska
  IBAN: PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
  kod SWIFT/ BIC: WBKPPLPP
  Fundacja Przejście Kotliny, ul. Słoneczna 2, 58-573 Piechowice
  W tytule:  UltraKotlina (odpowiedni dystans) + nazwisko i imię uczestnika

  Rezygnacja i zwrot wpisowego:

  • rezygnacja z udziału w zawodach do 31.05.2021 zwrot 50%
  • rezygnacja po 01.06.2021 - organizator nie zwraca wpisowego
  • dopuszcza się przepisanie pakietu na inną osobę w terminie do 15.09.2021. Nie gwarantujemy możliwości zmiany rozmiaru koszulki.
  • w przypadku nie odbycia się zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. aktualne przepisy związane z COVID-19) uczestnik otrzyma voucher w wysokości 60% wartości wpisowego z dystansu, na który się zapisał do przeniesienia na przyszły rok / lub zwrot środków na konto 50% wartości wpisowego.

  W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymają:

  • ciepły posiłek na mecie
  • pamiątkowe koszulki
  • numery startowe
  • chip do pomiaru czasu
  • mapę trasy
  • medal
  • wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego (dla UK180, UK140 i UK Sztafety)
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane na punktach na trasie
  • zabezpieczenie medyczne
  • dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów

  Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych dla osób zapisujących się po 15.09.2021. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów przechodzą na organizatora. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.

  Dystans Klasyfikacja Nagrody
  UK180, UK140, UK80, UK50 i UK30 WOMEN i MEN miejsca 1. do 3. - puchary i nagrody pieniężne 

  miejsca 1. do 6. - drobne nagrody rzeczowe

  UK Sztafeta WOMEN, MEN i MIXED miejsca 1. do 3. - puchary, nagrody pieniężne i/lub drobne nagrody rzeczowe

  • Uczestnik pokonuje trasę samodzielnie, bez pomocy osób trzecich (za wyjątkiem supportu na punktach kontrolnych).
  • Każdy uczestnik musi posiadać w trakcie biegu czynny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał organizatorom podczas rejestracji.
  • W razie kontuzji lub zasłabnięcia każdy uczestnik ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu.
  • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.
  • Podczas poruszania się po trasie należy zwracać szczególną uwagę na odcinki przebiegające po drogach publicznych. W miejscach ich przekraczania, uczestnicy mają obowiązek poruszania się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W tych miejscach zawody odbywają się przy ruchu otwartym.
  • Zabrania się poruszania po terenach prywatnych i uprawnych terenach rolnych poza wyznaczonymi szlakami.
  • Zabrania się rozniecania ognisk.
  • Pojazd uprzywilejowany Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jadący na sygnałach świetlnych lub akustycznych ma bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.
  • Zabrania się startu z psami.

  UK180:

  • telefon komórkowy (naładowany z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855)
  • dowód osobisty
  • minimum 1000 ml wody/napoju
  • folia NRC
  • latarka lub czołówka z zapasem baterii
  • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu
  • mapa trasy zawodów (dostarczona w pakiecie startowym)
  • numer startowy (umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu)
  • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach
  • kurtka wiatro i wodoodporna
  • przekąska (np. żel lub baton energetyczny)

  UK140:

  • telefon komórkowy (naładowany z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855)
  • dowód osobisty
  • minimum 1000 ml wody/napoju
  • folia NRC
  • latarka lub czołówka z zapasem baterii
  • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu
  • mapa trasy zawodów (dostarczona w pakiecie startowym)
  • numer startowy (umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu)
  • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach
  • kurtka wiatro i wodoodporna
  • przekąska (np. żel lub baton energetyczny)

  UK80:

  • telefon komórkowy (naładowany z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855)
  • dowód osobisty
  • minimum 500 ml wody/napoju
  • folia NRC
  • latarka lub czołówka z zapasem baterii
  • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu
  • mapa trasy zawodów (dostarczona w pakiecie startowym)
  • numer startowy (umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu)
  • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach

  UK50:

  • telefon komórkowy (naładowany z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855)
  • dowód osobisty
  • minimum 500 ml wody/napoju
  • folia NRC
  • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu
  • mapa trasy zawodów (dostarczona w pakiecie startowym)
  • numer startowy (umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu)
  • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach

  UK30:

  • telefon komórkowy (naładowany z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855)
  • dowód osobisty
  • minimum 500 ml wody/napoju
  • folia NRC
  • mapa trasy zawodów (dostarczona w pakiecie startowym)
  • numer startowy (umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu)
  • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach

  UK Sztafeta:

  • telefon komórkowy (naładowany z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855)
  • dowód osobisty
  • minimum 500 ml wody/napoju
  • folia NRC
  • latarka lub czołówka z zapasem baterii (nie dotyczy zmiany nr 2)
  • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu
  • mapa trasy zawodów (dostarczona w pakiecie startowym)
  • numer startowy (umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu)
  • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach

  Zalecane wyposażenie:

  • powerbank
  • bidon lub kubek wielokrotnego użytku (na punktach nie ma kubeczków plastikowych)
  • kurtka wiatro i wodoodporna (na wszystkich dystansach) 
  • kije trekkingowe (uczestnik musi przebyć całą trasę z kijami - zostawianie ich lub branie w czasie biegu jest zabronione. Na starcie kije muszą być przymocowane do plecaka lub nerki, grotami na dół)
  • wgrana aplikacja RATUNEK

  Na trasie UltraKotliny należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Parków Krajobrazowych, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków itp. wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych)
  • schodzenia z oznaczonych szlaków turystycznych na tych terenach
  • zakłócania ciszy

  Uczestnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

  Wszyscy uczestnicy startując w UltraKotlinie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją zawodów. Uczestnicy UltraKotliny wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na oficjalnej stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.

  Każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie oraz dostarczyć je wydrukowane przy odbiorze pakietu. Oświadczenie jest dostępne na stronie https://ultrakotlina.pl/regulamin/.

  • Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Facebooku lub drogą e-mailową).
  • Uczestnicy mają prawo wnieść oficjalny protest dotyczący prawidłowości przebiegu zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, płatne wyłącznie gotówką w biurze zawodów. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom UltraKotliny.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. Uczestnik który nie będzie stosował się do tych zaleceń może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy.
  • Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
  • W strefach organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo uczestników i organizatorów.