Mamy wielką przyjemność zaprosić najmłodszych adeptów i adeptki biegania do udziału w Małej UltraKotlinie, która odbędzie się w niedzielę 8.10.2023 przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Starty odbędą się w czterech kategoriach biegowych z podziałem na chłopców i dziewczynki:

 • 300 m (do 6 lat, 2017 i młodsi) 
 • 600 m (7 – 9 lat, 2016 – 2014)
 • 1000 m (10 – 12 lat, 2013 – 2011)
 • 1400 m (13 – 14 lat, 2010 – 2009)

W pakiecie na każdego czeka UltraKotlinowy upominek, a po starcie poczęstunek oraz prelekcja na temat bezpieczeństwa w górach. Sponsorem wydarzenia jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Zapisy – https://b4sportonline.pl/ultrakotlina/

Program

9:00 – 9:45 – rejestracja w biurze zawodów

10:00 – start biegu na 300 m

10:20 – start biegu na 600 m

10:40 – start biegu na 1 km

11:00  – start biegu na 1,4 km

11:30 – ceremonia dekoracji

10:00 – 12:00 – poczęstunek dla wszystkich

11:30 – 12:00 – prelekcja “Bezpieczeństwo w górach” 

Regulamin

Do pobrania – Regulamin-mala-UK.pdf

 • Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 • Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody dla całych rodzin.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej z rówieśnikami.
 • Integracja międzypokoleniowa.
 • Promocja lokalnych walorów przyrodniczych i historycznych.

Mała UltraKotlina – 8.10.2023, Szklarska Poręba, dolna stacja wyciągu na Szrenicę.

 • 300 m (do 6 lat, 2017 i młodsi) 
 • 600 m (7 - 9 lat, 2016 - 2014)
 • 1000 m (10 - 12 lat, 2013 - 2011)
 • 1400 m (13 - 14 lat, 2010 - 2009)

 • Dzieci poniżej 6-go roku życia mogą brać udział w wydarzeniu tylko i wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna (weryfikacja w biurze zawodów).
 • Dzieci startujące na wszystkich dystansach muszą posiadać dokument potwierdzający wiek (weryfikacja w biurze zawodów).
 • Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.

 • Zgłoszenia odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej -  www.ultrakotlina.pl / zapisy od 19.08.2023 – limit osób 120.
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun.
 • W trakcie odbioru pakietu startowego w biurze zawodów obowiązkowa jest obecność rodzica, opiekuna. 
 • Zgłoszenia można dokonać również w biurze zawodów w dniu zawodów, w godzinach jego otwarcia. Organizator nie gwarantuje, że w tym dniu będą jeszcze wolne miejsca.

 • trasa jest oznakowana, na starcie i mecie znajdują się sędziowie
 • należy stosować się do poleceń sędziów oraz organizatora

 • numery startowe
 • medale
 • gadżet w pakiecie startowym
 • przekąskę przed startem oraz poczęstunek na zakończenie
 • zabezpieczenie medyczne
 • obsługa sędziów

Mała UltraKotlina – 8.10.2023 – niedziela
9:00 – 10:45 – rejestracja / dolna stacja wyciągu na Szrenicę, Szklarska Poręba

W kategoriach wiekowych:

 • 300 m (do 6 lat, 2017 i młodsi) 
 • 800 m (7 - 9 lat, 2016 - 2014)
 • 1000 m (10 - 12 lat, 2013 - 2011)
 • 1400 m (13 - 14 lat, 2010 - 2009)

Nagrody: dziewczynki i chłopcy, 1-3 statuetki, 1-6 nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją zawodów. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na oficjalnej stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.

 • Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie organizatora: www.ultrakotlina.pl 
 • Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 • Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.
 • Na trasie należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Lasów Państwowych, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu
 • Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna i wyłącznie rodzic / opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy rodzice / opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. Uczestnik który nie będzie stosował się do tych zaleceń może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy. 
 • Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo uczestników i organizatorów.

Skip to content