W zakładce regulaminy znajdziecie zaktualizowane regulaminy dla wszystkich dystansów. Prosimy o dokładne zapoznanie się. Aby ułatwić Wam odszukanie zmian są one oznaczone na czerwono. Najważniejsze z nich to:

  • opis środków i zachowań zapobiegawczych związanych z pandemią COVID-19 w strefie startu, mety oraz na punktach kontrolnych
  • zmiana miejsca bazy zawodów (pisaliśmy o tym tu)
  • zmiana godziny działania biura (będzie otwarte w piątek 9.10 od 16.00)
  • zasady supportu na punktach kontrolnych

Zwróćcie uwagę na obowiązkowe oświadczenie i kartę zdrowia, którą należy dostarczyć w czasie rejestracji przy odbiorze pakietu. Plik do pobrania znajduje się w zakładce z regulaminami.

Link do regulaminów -> https://ultrakotlina.pl/regulamin/

Kategorie: Regulaminy

Skip to content